Επιλέξτε Κατηγορία προϊόντος

Thermal Insulation - External Thermal Insulation Composite System ETICS (Adhesives Plasters -grafiato) List :

Silexcolor Primer

Αστάρι υψηλής διαπνοής, πυριτικής βάσης, ομοιόμορφο άπλωμα, σύμφωνα με το Πρότυπο.

Silexcolor Base Coat

Διαπνέον επίχρισμα πυριτικής βάσης, με ανάγλυφη υφή και καλή ικανότητα κάλυψης, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18363. Διαθέσιμο στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 1,2 mm και 1,8 mm.  

Silexcolor Tonachino

Διαπνέον επίχρισμα πυριτικής βάσης, με μεγάλες ικανότητες πλήρωσης, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Διαθέσιμο στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm και 2,0 mm.
Available in the following granulometries: 0.7 mm,1.2 mm, 1.5 mm and 2.0 mm

Silancolor-Primer

Διαπνέον αστάρι, με βάση ρητίνες σιλοξάνης, με ομοιόμορφο άπλωμα.

Silancolor-Base coat

Έγχρωμη σιλικονούχα υπόβαση, με υψηλή ικανότητα πλήρωσης και πρόσφυσης, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Silancolor-Tonachino

Υδρόφοβο επίχρισμα υψηλής διαπνοής, με βάση ρητίνες σιλοξάνης, με μεγάλη ικανότητα πλήρωσης, για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Διαθέσιμο στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm και 2,0 mm.

Malech

Αστάρι με ακρυλικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα, που ρυθμίζει την απορροφητικότητα του υποστρώματος και βελτιώνει την πρόσφυση πριν την εφαρμογή άλλων προϊόντων.

Quarzolite Base Coat

Έγχρωμη ακρυλική υπόβαση, με υψηλή ικανότητα πλήρωσης και πρόσφυσης, για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Quarzolite-Tonachino

Ακρυλικό επίχρισμα, με μεγάλη ικανότητα πλήρωσης, για προστασία και διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών. Διαθέσιμο στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm

Baumit CreativTop

Έτοιμη προς χρήση, υδατοαπωθητική, τελική στρώση φινιρίσματος (λεπτής στρώσης) σε μορφή πάστας για τελική στρώση (φινίρισμα), ανόργανη, με αντοχή στο λέρωμα

Baumit DispersionsKleber

Έτοιμη προς χρήση παστώδη κόλλα θερμομονωτικών πλακών.

Baumit ProContact

Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Μέρος του συστήματος θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη ΕPS και πετροβάμβακα. Πιστοποιημένο στο σύστημα σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004.

Baumit FillPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι με οργανικές συνδετικές ρητίνες, με προσθήκη ινών, καλυπτικότητα ρωγμών σαν προεργασία υποστρωμάτων σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Baumit FillTop

Κονίαμα λεπτής στρώσης, έτοιμο προς χρήση, σε μορφή πάστας, κατάλληλο για εφαρμογή και δημιουργία λείας επιφάνειας στα Baumit GranoporTop, SilikatTop, SilikonTop καθώς και κονίαμα λεπτής στρώσης σε λείες επίπεδες επιφάνειες στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Baumit FineTop

Κονίαμα λεπτής στρώσης, έτοιμο προς χρήση, σε μορφή πάστας, κατάλληλο για δημιουργία διακοσμητικών λεπτομερειών. Τριφτός σοβάς για το εσωτερικό και εξωτερικό.

Baumit GranoporTop

Έτοιμη προς χρήση, τελική στρώση φινιρίσματος (λεπτής στρώσης) με βάση συνθετικές οργανικές ρητίνες σε μορφή πάστας για λεία ή αδρή τριφτή επιφάνεια. Κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μπορεί να δουλευτεί με το χέρι ή μηχανή.

Baumit GranoporColor

Έτοιμη προς χρήση βαφή, με βάση οργανικά συνδετικά υλικά, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Baumit MosaikTop

Έτοιμο προς χρήση υλικό, με οργανικά συνδετικά υλικά κατάλληλο για τελική επικάλυψη λεπτής στρώσης.

Baumi NanoporTop

Έτοιμη προς χρήση, υδατοαπωθητική, τελική στρώση φινιρίσματος (λεπτής στρώσης) σε μορφή πάστας για τελική στρώση (φινίρισμα), ανόργανη, με αντοχή στο λέρωμα Για εσωτερική και εξωτερική χρήση και εφαρμογή με το χέρι ή τη μηχανή. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004 και ÖN EN 15824. Χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη δομή μικροεπιφάνειας, και τα ειδικά νανοκρυσταλλικά και ανόργανα πρόσθετα, το λέρωμα της επιφάνειας είναι σημαντικά μειωμένο όπως και η σχετιζόμενη ανάπτυξη αλγών σε σχέση με άλλες επιστρώσεις

Baumit openContact

Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών open EPS, και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004 για τo σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης open – Die KlimaFassade.

Baumit openPrimer

Έτοιμο προς χρήση, διαπνέον αστάρι για το Baumit openTop.

Baumit SilikatColor

Έτοιμη προς χρήση βαφή, με βάση την υδρύαλο, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Baumit SilikonTop

Έτοιμη προς χρήση, τελική στρώση φινιρίσματος (λεπτής στρώσης) με βάση ρητίνες σιλικόνης σε μορφή πάστας για λεία ή αδρή τριφτή επιφάνεια. Κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μπορεί να δουλευτεί με το χέρι ή μηχανή. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με ΕPS, πετροβάμβακα, ορυκτό αφρό, XS 022, XPS.

Baumit StarContact

Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004 για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

BAU T50

Iνοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα με βάση το τσιμέντο. Είναι ιδανική για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων και στις ταράτσες.

Baumit UniPrimer (UniversalGrund)

Έτοιμο προς χρήση αστάρι με οργανικές συνδετικές ρητίνες

Baumit StellaporTop

Έτοιμη προς χρήση, τελική στρώση φινιρίσματος (λεπτής στρώσης) με βάση οργανικές ρητίνες πολυσιλοξάνης σε μορφή πάστας για λεία τριφτή επιφάνεια. Κατάλληλη για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μπορεί να δουλευτεί με το χέρι ή μηχανή. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με ΕPS, πετροβάμβακα, XPS.

Baumit StarTex

Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit. Πιστοποιημένο σύμφωνα με την προδιαγραφή ETAG 004.

Baumit StarTrack

Baumit KlebeAnker Duplex είναι αγκύρια κατάλληλα για τα την απευθείας συγκόλληση του μονωτικού, σε συστήματα Baumit open - KlimaFassade and Baumit ETICS EPS χωρίς επιπλέον καρφιά.

elGreek