Επιλέξτε Κατηγορία προϊόντος

Δάπεδα - Αυτοεπιπεδούμενα Τσιμεντοειδή Δάπεδα:

Ultraplan Eco 20

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, με πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), για στρώσεις πάχους από 1 έως 10 mm.
 

Ultraplan maxi

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις πάχους από 3 έως 30 mm.
 

Ultratop

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές δάπεδο, υπερταχείας πήξης, με βάση ειδικά υδραυλικά συνδετικά, για την κατασκευή δαπέδων ανθεκτικών στην τριβή, πάχους από 5 έως 40 mm.
 
elGreek