Επιλέξτε Κατηγορία προϊόντος

Οικοδομικά Υλικά - Πρόσμικτα Σκυροδέματος:

MasterGlenium C347

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής με βάση τον πολυκαρβοξυλικό αιθέρα, για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος, με τήρηση χαμηλού λόγου νερού προς τσιμέντο με εξαιρετική διατήρηση εργασιμότητας (Σύμφωνος με τα πρότυπα ΕΝ 934-2: 2001 Πίνακες 3.1 & 3.2). Η συνιστώμενη δοσολογία του MasterGlenium C347 είναι 0,4 έως 2,0 kg ανά 100 kg του συνολικού τσιμεντοειδούς υλικού (0,37 έως 1,87 Lit).
 

MasterGlenium 11

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος, ενδεδειγμένο για την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος, όπου απαιτείται διατήρηση εργασιμότητας, υψηλές αντοχές και αυξημένη ανθεκτικότητα. (Σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 934-2: 2001 - Π3.1 & 3.2). Η προτεινόμενη δοσολογία κυμαίνεται μεταξύ 0,52 ~ 1,85 kg (0,5 ~ 1,8 lit) ανά 100 kg τσιμέντου
 

MasterGlenium 21

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος, ενδεδειγμένο για την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος, όπου απαιτείται διατήρηση εργασιμότητας, υψηλές αντοχές και αυξημένη ανθεκτικότητα. (Σύμφωνο με τo πρότυπο ΕΝ 934-2: 2001 - Π3.1 & 3.2). Η προτεινόμενη δοσολογία κυμαίνεται μεταξύ 0,85 ~ 1,25 kg (0,8 ~ 1,2 Lit) ανά 100 kg τσιμέντου.
 

MasterPozzolith 132

Πλαστικοποιητής, Επιβραδυντής, Μειωτής νερού, για την παραγωγή σκυροδεμάτων με εργασιμότητα μεγάλης διάρκειας. Η δοσολογία του ΜasterPozzolith 132 (πρώην POZZOLITH 132) μπορεί να ποικίλει από 0,2 έως 0,7 Lit (0,22 έως 0,8 kg) ανά 100 Kg τσιμέντου. Η βέλτιστη δόση είναι περίπου 0,4 Lit (0,45 kg) ανά 100 Kg τσιμέντου.
 

MasterPozzolith 390N

Ρευστοποιητής σκυροδέματος για χρήση on site. Ρευστοποιητής / Πλαστικοποιητής / Επιβραδυντής για την παραγωγή ρευστών σκυροδεμάτων με ρευστότητα μεγάλης διάρκειας. Δεν περιέχει χλωρίδια. (Σύμφωνο με το ΕΝ 934-2, Πίν. 2). Το MasterPozzolith 390N γενικά χρησιμοποιείται σε δοσολογία από 0,24 έως 0,96 kg (0,2 έως 0,8 Lit) ανά 100 kg τσιμέντου.
 

MasterGlenium 10

Πλαστικοποιητής, ρευστοποιητής σκυροδέματος νέας γενιάς. (Σύμφωνος με το πρότυπο EN 934- 2: 2001, Πίνακας 2). Η προτεινόμενη δοσολογία κυμαίνεται μεταξύ 0,5 ~ 2,0 kg (0,495 ~ 1,98 lit) ανά 100 kg τσιμέντου.
 

MasterSet R 105XR

Πλαστικοποιητής, Επιβραδυντής, Μειωτής νερού, για την παραγωγή σκυροδεμάτων με εργασιμότητα μεγάλης διάρκειας. (Σύμφωνο με το ΕΝ 934-2, Πίνακας 10). Η δοσολογία του MasterSet R 105XR μπορεί να ποικίλει από 0,2 έως 0,8 Lit ανά 100 Kg τσιμέντου. Η βέλτιστη δόση είναι περίπου 0,4 Lit (0,45 kg) ανά 100 Kg τσιμέντου.
 

MasterLife WP 701 (Πρώην RHEOMAC 701)

Πλαστικοποιητής, ρευστοποιητής σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων, μειωτής νερού για την παρασκευή ρευστών σκυροδεμάτων με αυξημένη στεγανότητα. (Σύμφωνος με το πρότυπο EN 934- 2: 2001, Πίνακας 2). Συνιστάται μια δοσολογία που κυμαίνεται μεταξύ 0,32 έως 0,60 kg ανά 100kg τσιμέντου.
 

MasterPel 790 (Πρώην RHEOMAC – RHEOFIT 790)

Στεγανοποιητικό υγρό πρόσθετο σκυροδέματος – Καταπολεμά / εμποδίζει το φαινόμενο της εξάνθισης (Ε fflorescence inhibitor) και μειώνει δραστικά την υδατοπερατότητα (Σύμφωνο με το ΕΝ 934-2, Πίνακας 9). Η συνιστώμενη δοσολογία για το MasterPel 790 κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 1,5Lit. ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος.
 

MasterSet AC 42

Σκληρυντικό, επιταχυντής για κανονικό ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε ψυχρά κλίματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «αντιπαγωτικό". Συνήθως χρησιμοποιείται σε δοσολογία 1-2% κατά βάρος τσιμέντου
 

MasterAir 108

Αερακτικό πρόσμικτο για υψηλή ανθεκτικότητα σκυρόδεματος σε κύκλους ψύξης / απόψυξης. Προκειμένου να ανταποκρινεται στις απαιτήσεις του EN 206-1 (η βέλτιστη περιεκτικότητα του αέρα πρέπει να είναι στο 4-6%), η συνιστώμενη δοσολογία του MasterAir 108 είναι 0,03 έως 0,40 λίτρα ανά 100 kg συνδετικού υλικού.
 

MasterLife WP 1000

Ειδικό στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος, ανάπτυξης κρυσταλλικής δράσης για την σφράγιση των τριχοειδών, στην δομή της τσιμεντόπαστας σε μορφή σκόνης, για την παραγωγή εξαιρετικά στεγανών σκυροδεμάτων. Η βέλτιστη δοσολογία του MasterLife WP 1000 είναι 1 kg κατά βάρος τσιμέντου.
 

MasterFinish SRT 480

Σειρά υδατοδιαλυτών επιφανειακών επιβραδυντών, θετικής εφαρμογής, για την παραγωγή σκυροδέματος και δαπέδων με εμφανή αδρανή. Δεν περιέχει διαλύτες. Η ενδεικτική απόδοση είναι 1 λίτρο MasterFinish SRT 480 για επιφάνεια 4 m2, εξαρτώμενη όμως από το υπόστρωμα και την απορροφητικότητα των υλικών.
 

MasterMatrix SDC 150

Ισχυρός ρυθμιστής ιξώδους για τη παραγωγή εργονομικών υπέρρευστων σκυροδεμάτων, χωρίς διαχωρισμό και εξίδρωση ακόμα και χωρίς την ανάγκη παρουσίας λεπτόκοκκων. Η συνιστώμενη δοσολογία του MasterMatrix SDC 150 είναι από 0,1 έως 1,5% κατά βάρος συνδετικής ύλης (τσιμέντο + λεπτόκοκκα).
 

MEYCO® MS 685

Μικροπυριτική παιπάλη σε αιώρημα. Η δοσολογία του MEYCO MS 685 κυμαίνεται μεταξύ 0,5 έως 5% κατά βάρος τσιμέντου του μίγματος.
 

MasterMatrix UW 444

MasterColor 100

Σειρά χρωμάτων σε μορφή σκόνης με βάση τα συνθετικά οξείδια για χρήση στη παραγωγή έγχρωμων προϊόντων τσιμέντου. Η δοσολογία μπορεί να κυμαίνεται από 0,5 έως 6 % κατά βάρος τσιμέντου.
 

MasterRoc FLC 100

Πρόσμικτο, σε μορφή σκόνης, βασισμένο σε ανόργανα συστατικά, κατάλληλο για χρήση στην παρασκευή ενεμάτων για την προστασία τενόντων προέντασης στο προεντεταμένο σκυρόδεμα, ή σε εργασίες πακτώσεων (τένοντες αγκυρίων, βλήτρα, καρφιά κτλ.), σε γαιώδη ή βραχώδη εδάφη. Δεν περιέχει χλωρίδια. ΑΠΟΔΟΣΗ Με την ανάμιξη 100 kg τσιμέντου, 6 kg MasterRoc FLC 100 και 34 λίτρων νερού, παρασκευάζουμε ένεμα με όγκο περίπου 68 λίτρα.
 

MasterLife SRA 100 (Πρώην STABILMAC 100)

Διογκωτικό πρόσθετο για την παραγωγή μη συρρικνούμενων σκυροδεμάτων. Η δοσολογία του MasterLife SRA 100 είναι 20 με 40 kg/m3 σκυροδέματος. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 20 με 30 kg/m3.
 

MasterGlenium ACE 14

Υπερρευστοποιητής νέας γενιάς, πολυκαρβοξυλικού αιθέρα, για την βελτιστοποίηση της παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και για την Βιομηχανία της Προκατασκευής (Σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 934-2: 2001 - Π3.1 & 3.2) Η δοσολογία του MasterGlenium ACE 14 κυμαίνεται μεταξύ 0,52 Kg (0.5 Lt) έως 1,85 Kg (1,8 Lt) ανά 100 Kg τσιμέντου.
 

MasterGlenium SKY 645 (Πρώην GLENIUM® SKY 645)

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής με βάση τον πολυκαρβοξυλικό αιθέρα, για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος, με τήρηση χαμηλού λόγου νερού προς τσιμέντο με εξαιρετική διατήρηση εργασιμότητας (Σύμφωνος με τα πρότυπα ΕΝ 934-2: 2001 Πίνακες 3.1 & 3.2) Η συνιστώμενη δοσολογία του MasterGlenium SKY 645 είναι 0,5 kg έως 1,9 kg ανά 100kg του συνολικού τσιμεντοειδούς υλικού (0,45 έως 1,72 Lit
 

MasterGlenium SKY 646 (Πρώην GLENIUM® SKY 646)

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής με βάση τον πολυκαρβοξυλικό αιθέρα, για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος, με τήρηση χαμηλού λόγου νερού προς τσιμέντο με εξαιρετική διατήρηση εργασιμότητας – Ιδανικό για σκυροδέματα τελικών επενδύσεων σηρραγών, σκυρόδεμα slipforming, υπέρρευστο και αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (Σύμφωνος με τα πρότυπα ΕΝ 934-2: 2001 Πίνακες 3.1 & 3.2). Η συνιστώμενη δοσολογία του MasterGlenium SKY 646 είναι 0,5 kg έως 1,9 kg ανά 100kg του συνολικού τσιμεντοειδούς υλικού (0,45 έως 1,72 Lit)..
 

MasterGlenium SKY 695

Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής με βάση τον πολυκαρβοξυλικό αιθέρα, για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος, με τήρηση χαμηλού λόγου νερού προς τσιμέντο με εξαιρετική διατήρηση εργασιμότητας. Η συνιστώμενη δοσολογία του MasterGlenium SKY 695 είναι 0,5 kg έως 1,8 kg ανά 100 kg του συνολικού τσιμεντοειδούς υλικού (0,53 έως 1,90 Lit).
 
elGreek