Search
Close this search box.

Επιλέξτε Κατηγορία προϊόντος

Building Material - Διάφορα List :

Polypropylene Fibers

Πολύκλωνες ίνες με υψηλές επιδόσεις και μεγάλη αντίσταση στα χημικά για αποφυγή ρηγματώσεων του σκυροδέματος, ή αλλιώς του φαινομένου της πλαστικής συρρίκνωσης του σκυροδέματος. Διάμετρος ίνας: 25mm κατά μέσο όρο και μήκη από 3mm (σε πολλαπλάσια του 3) με πιο συχνές των 12mm. Πληρούν τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/ΕΕC για τα προϊόντα δομικών κατασκευών, καθώς και τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου BS 14889-2: 2006 ( Σύστημα Πιστοποίησης 3: Πίνακας ΖΑ.1) Προσφέρονται σε υδροδιαλυόμενα σακουλάκια, έτοιμα για πρόσμιξη στο σκυρόδεμα και σε κονιάματα.
 

Steel fibers LaGramigna

Λειτουργούν ως διάχυτο στοιχείο δύναμης που «ράβει" τα πτερύγια της ρωγμής και ως εκ τούτου είναι σαφές ότι δρουν αποτελεσματικά και βελτιώνουν την απόδοση του σκυροδέματος μόνο μετά την εφαρμογή του. Οι χαλύβδινες ίνες La Gramigna έχουν ειδικά διαμορφωμένα άκρα για πιο αποτελεσματική αγκύρωση. Χρησιμποποιούνται κυρίως σε βιομηχανικά δάπεδα, στον τομέα προκατασκευής και εκτοξευόμενου σκυρόδεματος.
 

Gutters guard

​Πλαστικά κυκλικά στηρίγματα με εγκοπές. Χρησιμοποιούνται για ασφαλή τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου πάνω από τις μονωτικές πλάκες. Τα στηρίγματα αυτά με δυνατότητα υποδοχής των γωνιών τεσσάρων πλακών πεζοδρομίου «πατούν» επάνω στο μονωτικό, ενώ ταυτόχρονα κρατούν τις πλάκες σε απόσταση 1,5 cm από αυτό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η τοποθέτηση των πλακών, εξασφαλίζεται και επιτυγχάνεται ο εξαερισμός της κατασκευής και η αποφυγή υγρασίας και μούχλας. ​Πλαστικά κυκλικά στηρίγματα με εγκοπές. Χρησιμοποιούνται για ασφαλή τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου πάνω από τις μονωτικές πλάκες. Τα στηρίγματα αυτά με δυνατότητα υποδοχής των γωνιών τεσσάρων πλακών πεζοδρομίου «πατούν» επάνω στο μονωτικό, ενώ ταυτόχρονα κρατούν τις πλάκες σε απόσταση 1,5 cm από αυτό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η τοποθέτηση των πλακών, εξασφαλίζεται και επιτυγχάνεται ο εξαερισμός της κατασκευής και η αποφυγή υγρασίας και μούχλας.
 

Mapefix VE SF

Χημικό αγκύριο με βάση υβριδικές ρητίνες βινυλεστέρα, χωρίς στυρένιο για δομικά φορτία. Πιστοποιημένο για στριφόνια, αναμονές,σεισμικά φορτία C1.
 

Polythene

Η πολυθίνη (νάιλον) είναι πλαστικό που παράγεται σε μορφή λεπτής μεμβράνης, κατηγοριοποιείται είτε με το επιφανειακό βάρος (σε gr/m2) είτε με το πάχος του (σε gauge ή μm). Η αντιστοιχία 1000 gauge = 250 micron = 0.25mm. Διάφορες χρήσεις :Ελαφριού τύπου πολυαιθυλένιο (86 micron) - ιδανική προστασία κατά το μπογιάτισμα, τον ψεκασμό ή ως κάλυμμα σκόνης και για περιτύλιγμα κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.Μεσαίου τύπου πολυαιθυλένιο (125 micron) - για προστασία και ως κάλυψη για τα έπιπλα και μεγάλα αντικείμενα. Ιδανικό για την προστασία των δαπέδων κατά τη βαφή και τη διακόσμηση. Επίσης χρησιμοποιείται για κωδωνοειδή θερμοκήπια, αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους κ.λπ., καθώς και για τις μεσαίου τύπου περιτύλιγμα κατά τη μεταφορά και αποθήκευση. Ανθεκτικό πολυαιθυλένιο (250 micron) - Ιδανική λύση για εφαρμογές βαρέως τύπου, όπως φράγμα υδρατμών, ανάμιξη τσιμέντου, η προσωρινή κάλυψη οροφής, προσωρινές επισκευές παράθυρων, βιομηχανική προστασία, προστασία καιρικές συνθήκες και για βαρύτερου τύπου περιτύλιγμα κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.
 

Roof vents

Εξαεριστήρας μόνωσης ύψους 24cm με κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα για συγκόλληση ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών και πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Ο εξαεριστήρας αποτελεί απαραίτητο συστατικό ενός ασφαλτικού στεγανωτικού συστηματος. Κάτω από την εξαεριστική μεμβράνη κυκλοφορούν υδρατμοί που μέσα από τους εξαεριστήρες εκτονώνονται στο περιβάλλον.

Support ταρατσόπλακας

Πλαστικά κυκλικά στηρίγματα με εγκοπές. Χρησιμοποιούνται για ασφαλή τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου πάνω από τις μονωτικές πλάκες. Τα στηρίγματα αυτά με δυνατότητα υποδοχής των γωνιών τεσσάρων πλακών πεζοδρομίου «πατούν» επάνω στο μονωτικό, ενώ ταυτόχρονα κρατούν τις πλάκες σε απόσταση 1,5 cm από αυτό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η τοποθέτηση των πλακών, εξασφαλίζεται και επιτυγχάνεται ο εξαερισμός της κατασκευής και η αποφυγή υγρασίας και μούχλας.
 

Tekapur Polyurethane foam

Πλαστικά κυκλικά στηρίγματα με εγκοπές. Χρησιμοποιούνται για ασφαλή τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου πάνω από τις μονωτικές πλάκες. Τα στηρίγματα αυτά με δυνατότητα υποδοχής των γωνιών τεσσάρων πλακών πεζοδρομίου «πατούν» επάνω στο μονωτικό, ενώ ταυτόχρονα κρατούν τις πλάκες σε απόσταση 1,5 cm από αυτό. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η τοποθέτηση των πλακών, εξασφαλίζεται και επιτυγχάνεται ο εξαερισμός της κατασκευής και η αποφυγή υγρασίας και μούχλας.
 

Bau R4

Επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για σκυρόδεμα. Πάχος έως 60mm/στρώση με αντισταθμιζόμενη συρρίκνωση για την αποτροπή δημιουργίας ρωγμών. Κατανάλωση 15kg/m²/cm για κάθε στρώση.
..

 
elGreek