Search
Close this search box.

Επιλέξτε Κατηγορία προϊόντος

Geosynthetics - Γεωπλέγματα List :

Combigrid

Το Combigrid συνδυάζει όλες τις απαιτήσεις μιας ποικιλίας ιδιοτήτων σε ένα ενιαίο προϊόν. Για το λόγο αυτό, ο κύριος τομέας χρήσης Combigrid είναι σε σχετικά αδύναμο υπέδαφος, όπου, εκτός από την ενίσχυση, απαιτείται φιλτράρισμα και ιδιότητες διαχωρισμού. Έτσι, οι τομείς εφαρμογής της Combigrid είναι η ενίσχυση στρώσεων βάσης, θεμελίων, τάφρων αγωγών και σε ολόκληρο τον τομέα των οδικών κατασκευών. Η γκάμα των προϊόντων που διατίθενται ενσωματώνει διαφορετικούς βαθμούς αντοχής σε εφελκυσμό και μη υφαντών συστατικών και καλύπτει μια ποικιλία εφαρμογών.
 

Guttabeta- DRAIN-V

Προστατευτική μεμβράνη για όλα τα εργοτάξια, όπου το σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα αποστράγγισης και οι υψηλές μηχανικές αντοχές.

Guttacelle

Η χρήση της μειώνει σημαντικά την ποσότητα των αδρανών που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του φέροντος εδάφους. Τα αδρανή υλικά περιορίζονται στα τοιχώματα της κυψελίδας, ώστε να εμποδίζονται από το να κινούνται πλαγίως λόγω βάρους. Η πολλαπλή χρήση του guttacell® οδηγεί σε σημαντικές εξοικονομήσεις κόστους χάρη στην εύκολη προετοιμασία, εγκατάστασης και συντήρησης.
 

Guttagarden

Είναι πλέγματα για γκαζόν από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) είναι ανθεκτικό σε τράνταγμα και ταιριάζει ιδιαίτερα σε πάρκινγκ, δρόμους, και μονοπάτια. Με τη χρήση αγκυρίων, τα πλέγματα γκαζόν είναι επίσης ιδανικά για την προστασία αναχωμάτων και όχθων ποταμού.

Secudrain

To Secudrain είναι ένα τρισδιάστατο σύνθετο προϊόν, που αποτελείται από έναν πυρήνα αποστράγγισης και σταθερά συνδεδεμένα φίλτρα αποτελούμενα από μη υφαντά γεωυφάσματα για εφαρμογές αποστράγγισης. Χρησιμοποιείται εκτενώς για την αποστράγγιση νερού ή αερίου σε διάφορες εφαρμογές. Στη μηχανική υγειονομικής ταφής, το Secudrain εξυπηρετεί τρεις λειτουργίες ταυτόχρονα (διήθηση, προστασία και αποστράγγιση) όταν εγκαθίσταται ακριβώς από πάνω μία γεωμεμβράνη. Η ικανότητα των Secudrain να ανακουφίζει παθητικά την πίεση του νερού, το καθιστά ιδανικό για αποστράγγιση πάνω από υπόγειες κατασκευές και για οδικά δίκτυα. Τα φίλτρα από γεωύφασμα και ο πυρήνας αποστράγγισης μπορούν να διαστασιολογηθούν αποτελεσματικά για να πετύχουν την απαιτούμενη ικανότητα αποστράγγισης. Το Secudrain χρησιμοποιείται επίσης ως αποστραγγιστική στρώση στην κατασκευή κτιρίων, σηράγγων και στεγών
 

Secugrid

Το Secugrid είναι ένα δομικά συμπαγές και σταθερό γεώπλεγμα για την ενίσχυση του εδάφους, που κατασκευάζεται με εξέλαση και ολκής συρματοποίηση ράβδων, που συγκολλούνται σταθερά μαζί. Τα γεωπλέγματα Secugrid παρέχουν εφελκυόμενο οπλισμό για στρώσεις βάσης, έργα θεμελίωσης σε σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, απότομα πρανή και τοίχους αντιστήριξης, την ενίσχυση θεμελίωσης σε αναχώματα, μεταφορά του φορτίου των υπερκείμενων εδαφικών, κενά και καταβόθρες. Με τις διαθέσιμες δυνάμεις εφελκυσμού το Secugrid είναι κατάλληλο για τα πιο απαιτητικά έργα

Secumat

Το Secumat είναι ένας τρισδιάστατος τάπητας ελέγχου της διάβρωσης με λαβυρινθοειδή συνθετικό πυρήνα. Χρησιμοποιούνται για την προστασία πλαγιών και του εδάφους στην οδοποιία, στην αρχιτεκτονική τοπίου, και σε έργα υγειονομικής ταφής. Στις σωστές διαστάσεις αποτρέπει την ολίσθηση και το ξέπλυμα του εδάφους, ενώ παράλληλα διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη της βλάστησης. Σε έντονες βροχοπτώσεις και ροές νερού, η ενισχυτική ιδιότητα των Secumat αποτρέπει τη διάβρωση της ευπαθούς βλάστησης. Με την έναρξη της βλάστησης, το Secumat® μειώνει την ταχύτητα απορροής και έτσι αυξάνει τη διήθηση και μειώνει τη διαφυγή νερού. Όταν βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε κοίτες νερού προστατεύει τις όχθες από τη διαβρωτική δράση της ροής του νερού.
elGreek