Πρόβλημα: Αποκόλληση  screed απο επιφάνεια οπλισμένου μπετού.

Πρόβλημα: Αυτοκόλληση  screed απο επιφάνεια οπλισμένου μπετού. Λύση: Δημιουργία  ικανού αριθμού αρμών συστολής, ξήρανσης (προτείνετε ανα τόσα μέτρα όσο είναι το πάχος του Screed) αλλά και 2) Δημιουργία αρμού συστολής, διαστολής εκεί που αλάζει το μέτωπο της επιφάνειας (γυρίσματα) 3)Χρήση  οπλισμού (σχάρας) για να αποφεχθεί η  διαφορετική συμπεριφορά του screed απο το υπόστρωμα (οπλισμένο σκυρόδεμα) […]

Πρόβλημα: Αποκόλληση  screed απο επιφάνεια οπλισμένου μπετού. Читать дальше »