Πρόβλημα : Υγρασία σε επιφάνειες

Πρόβλημα: Ορθή Εφαρμογή Πολυαουρεθάνικής Υγρομόνωσης ενός συστατικού Λύση: Καθαρίζουμε την επιφάνεια από σκόνες, άλατα, φυτικούς οργανισμούς, λάδια και απομακρύνουμε τα σαθρά υλικά. Για την χρήση ή μη ασταριού, βλέπε παρακάτω στις συνθήκες υποστρώματος. Σε περίπτωση άοπλης εφαρμογής του υλικού, οι πιθανές έντονες ρηγματώσεις της επιφάνειας επισκευάζονται και σφραγίζονται πριν την τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη […]

Πρόβλημα : Υγρασία σε επιφάνειες Читать дальше »