Για την εσωτερική στεγάνωση τοίχου υπογείου από εμφανή λιθοδομή προτείνονται τα ακόλουθα:

Λύση Α: Έλεγχος του αρμολογήματος με απομάκρυνση τυχόν σαθρών υλικών από αρμούς και στη συνέχεια πλήρωση τους με ταχύπηκτο τσιμεντοκονίαμα NIVORAPID. Χρόνος αναμονής πριν την επόμενη στρώση τουλάχιστο 5 ώρες. Λύση Β: Επάλειψη όλης της επιφάνειας με συγκολλητικό αστάρι ( 1μερος οικοδομική ρητίνη PLANICRETE + 1μερος Νερό + 3μερη Τσιμέντο) και ‘’φρέσκο σε φρέσκο’’ χρήση […]

Για την εσωτερική στεγάνωση τοίχου υπογείου από εμφανή λιθοδομή προτείνονται τα ακόλουθα: Read More »