Στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση Επαλειφόμενα

BAU  S10

BAU S10

Το BAU S10 είναι ένα υψηλής τεχνολογίας ελαστικό στεγανωτικό τσιμεντοειδές. Αποτελείται από ένα μίγμα λευκού τσιμέντου υψηλών αντοχών με λεπτόκοκκα αδρανή, μικροπυριτικά ειδικής κοκκομετρίας, συνθετικά στεγανωτικά σιλικόνης και ειδικά πρόσθετα (συστατικό Α 25kg) και από ένα τροποποιημένο συνθετικό ακρυλικό πολυμερές γαλάκτωμα υψηλής ελαστικότητας και μεγάλης αντοχής σε εξωτερικά περιβάλλοντα (συστατικό Β 10kg).

BAU S1O G

BAU S1O G

Το BAU S10 G είναι ένα οικονομικό ελαστικό στεγανωτικό τσιμεντοειδές. Αποτελείται από ένα μίγμα λευκού τσιμέντου υψηλών αντοχών με λεπτόκοκκα αδρανή, μικροπυριτικά ειδικής κοκκομετρίας, συνθετικά στεγανωτικά σιλικόνης και ειδικά πρόσθετα (συστατικό Α 25kg) και από ένα τροποποιημένο συνθετικό ακρυλικό πολυμερές γαλάκτωμα υψηλής ελαστικότητας και μεγάλης αντοχής σε εξωτερικά περιβάλλοντα (συστατικό Β 8kg).

BAU S11

BAU S11

Το στεγανωτικό κονίαμα BAU S11 είναι ένα μίγμα από ειδικά τσιμέντα, χαλαζιακά αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και συνθετικά στεγανωτικά υψηλής τεχνολογίας στο οποίο προστίθεται μόνο νερό πριν την εφαρμογή του.

BAU S300

BAU S300

Το BAU S300 είναι ένα κονίαμα αποτελούμενο από ειδικά πυριτικά αδρανή, τσιμέντα υπερταχείας πήξης και συνθετικά πρόσμικτα, του οποίου η χημική αντίδραση της πήξης αρχίζει αμέσως μετά την ανάμιξη με νερό και στερεοποιείται σε 1 λεπτό.

ALTO PU COATING®

ALTO PU COATING®

Το ALTO PU COATING® είναι επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και δημιουργεί μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση, εξαιρετική σκληρότητα και υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις.

Seal® 710

Seal® 710

Το SEAL® 710 είναι ένα ημίσκληρο αστάρι πολυουρεθάνης, βαθιάς διείσδυσης, ενός συστατικού. Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε απορροφητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά.

Seal aqua coat

Seal aqua coat

Το SEAL® AQUA COAT είναι ένα αστάρι νερού, βαθιάς διείσδυσης, δύο συστατικών. Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε μη-απορροφητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά.

SEAL 400

SEAL 400

Είναι μία ελαστική προστατευτική βαφή αλιφατικής πολυουρεθάνης, ενός συστατικού για χρήση πάνω από το ALTO PU COATING ως προστατευτικό ενάντια στην φυσική κιμωλίωση και φθορά που προκαλείται και από τη UV ακτινοβολία. Είναι έγχρωμο, παρέχει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο, δεν κιτρινίζει και δεν κιμωλιώνει. Καθαρίζεται πολύ εύκολα και παρέχει μεγάλη αντοχή στην διατήρηση του χρωματισμού.

SEAL 420

SEAL 420

Είναι μία ημίσκληρη, εξαιρετικά ανθεκτική προστατευτική βαφή αλιφατικής πολυουρεθάνης, ενός συστατικού για χρήση πάνω από ALTO PU COATING ως προστατευτικό ενάντια στην φυσική κιμωλίωση, την καταπόνηση, τριβή και φθορά. Είναι έγχρωμο, παρέχει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο, δεν κιτρινίζει και δεν κιμωλιώνει. Καθαρίζεται πολύ εύκολα και παρέχει μεγάλη αντοχή στην διατήρηση του χρωματισμού. Παρέχει επιφάνειες υψηλής κυκλοφορίας πεζών.

AQUAFLEX ROOF HR

AQUAFLEX ROOF HR

Ρευστή μεμβράνη με ίνες σε υδατικό διάλυμα με μεγάλη ικανότητα ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας και μείωσης της θερμικής ακτινοβολίας, με δείκτη ηλιακής ανάκλασης (SRI) 105.

PRIMER PER AQUAFLEX

PRIMER PER AQUAFLEX

Αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες σε διαλύτη, ειδικά για επιφάνειες ασφαλτικής βάσης, αμιαντοτσιμέντου ή με άγνωστες ιδιότητες συγκόλλησης.

AQUAFLEX ROOF PLUS

AQUAFLEX ROOF PLUS

Στεγανωτική υγρή μεμβράνη υψηλής ελαστικότητας έτοιμη για χρήση, ταχείας ξήρανσης και ανθεκτική σε ακτινοβολία UV.

ESHACOAT 6S

ESHACOAT 6S

Το EshaCoat 6S είναι ελαστομερές ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα με συνθετικές ρητίνες και αντιϋδρόφιλα συστατικά. Είναι υψηλών απαιτήσεων υλικό για τη στεγανοποίηση κάθε επιφάνειας, και κυρίως από σκυρόδεμα. Ο τελικός του υμένας είναι ενιαίος και ελαστικός, η δε πρόσφυσή του στα δομικά υλικά άριστη. Λόγω της ελαστικότητας του καλύπτει τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος.

 ESHACOAT No.1

ESHACOAT No.1

Τo EshaCoat No 1 είναι υψηλών απαιτήσεων ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα που περιέχει μίγμα καθαρών ασφάλτων και γαλακτωματοποιητικές ρητίνες.

ESHACOAT No.2

ESHACOAT No.2

Το EshaCoat No2 είναι στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα που περιέχει μίγμα καθαρών ασφάλτων και αδρανή υλικά. Χρησιμοποιείται στη στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα.

ESHA ELASTIC

ESHA ELASTIC

Είναι υψηλών απαιτήσεων υλικό για τη στεγάνωση και προστασία κάθε επιφάνειας. Ο τελικός του υμένας είναι ενιαίος (χωρίς ενώσεις) και ελαστικός, με άριστη πρόσφυση στα δομικά υλικά και αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, παρόλο που το χρώμα του είναι μαύρο. Λόγω της εξαιρετικής του ελαστικότητας (>1200%) το EshaElastic καλύπτει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις τριχοειδείς ρηγματώσεις του υποστρώματος και έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών που πιθανόν να εμφανιστούν μελλοντικά. Είναι συμβατό με σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, ξύλο, μέταλλο, γυψοσανίδα, αμιαντοτσίμεντο, πολυστερίνη και πολυουρεθάνη.

ESHA FAST

ESHA FAST

To EshaFast είναι ασφαλτικό βερνίκι που χρησιμοποιείται κυρίως ως αστάρι επιφανειών από σκυρόδεμα προ της επικόλλησης ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.

EshaLac 50S

EshaLac 50S

To EshaLac 50S είναι διεισδυτικό ασφαλτικό βερνίκι που χρησιμοποιείται κυρίως ως αστάρι επιφανειών από σκυρόδεμα προ της επικόλλησης ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών. Λόγω του χαμηλού του ιξώδους και των αντιϋδρόφιλων συστατικών που περιέχει είναι ιδανικό αστάρι, γιατί διεισδύει σε βάθος και προσφύεται άριστα στους πόρους της επιφάνειας του δομικού στοιχείου.

 Esha Lumin

Esha Lumin

To EshaLumin είναι ασφαλτικό διάλυμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται για προστασία του ασφαλτικού υλικού μιας στεγανοποιημένης επιφάνειας, καθώς και για αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών.

BAU 120

BAU 120

Το BAU 120 είναι μία ενός συστατικού ακρυλική, υδροδιαλυτή στεγανωτική επάλειψη σε μορφή πάστας έτοιμη για χρήση. Αποτελείται από συμπολυμερή ακρυλικών ρητινών μακράς διάρκειας στο χρόνο και δημιουργεί μετά την ωρίμανσή της, μια προστατευτική μεμβράνη υψηλής ελαστικότητας και αντοχής στις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

AQUAFLEX ROOF

AQUAFLEX ROOF

Έτοιμη προς χρήση υγρή ελαστική μεμβράνη με ίνες, για συνεχείς στεγανωτικές στρώσεις σε εκτεθειμένες εξωτερικές επιφάνειες.

EshaSealer Νο 1

EshaSealer Νο 1

Πλαστομερής ασφαλτική μαστίχη σφράγισης αρμών, εφαρμοζόμενη εν ψυχρώ, κατάλληλη για οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς μικρού πλάτους καθώς και τοπικής

Eshathioseal

Eshathioseal

Είναι υψηλών απαιτήσεων, ελαστομερές, Πολυσουλφιδικό μάστιχο 2 συστατικών. Με τον πολυμερισμό του δημιουργεί ελαστικό σφραγιστικό υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 25%. χρησιμοποιείται για τη σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, οποιονδήποτε σταθερών δομικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, μάρμαρο, κεραμικές επιφάνειες, κ.λ.π. Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα σταθερά δομικά υλικά.

MAPESILS-LM

MAPESILS-LM

Ουδέτερη σιλικόνη ανθεκτική στη μούχλα με τεχνολογία Bio Block® για λίθους για μετακινήσεις έως και 25%.

MAPESIL AC

MAPESIL AC

Αντιμουχλικό σφραγιστικό οξικού πολυμερισμού από καθαρή σιλικόνη, για μετακινήσεις έως και 25%.

MAPEFLEX AC4

MAPEFLEX AC4

Βαφόμενο, πυράντοχο ακρυλικό σφραγιστικό, για μετακινήσεις έως και 12,5%. Πυράντοχο μέχρι 212 λεπτά.

ANTIPLUVIOL S

ANTIPLUVIOL S

Υδρόφοβο διαφανές υλικό εμποτισμού, πολύ υψηλών επιδόσεων, με βάση ρητίνες σιλοξάνης σε διαλύτη.

ANTIPLUVIOL

ANTIPLUVIOL

Υδρόφοβη σιλικόνη υψηλών επιδόσεων, σε υδατικό διάλυμα για εξωτερικούς τοίχους.

MAPEFLEX 50 SL

MAPEFLEX 50 SL

Ρευστό πολυουρεθανικό σφραγιστικό, με μικρό μέτρο ελαστικότητας για μετακινήσεις έως και 25%.

MAPEFLEX PU45

MAPEFLEX PU45

Πολυουρεθανικό σφραγιστικό και κόλλα, με μεγάλο μέτρο ελαστικότητας, για μετακινήσεις έως και 20%.

MAPEFLEX PU45 FT

MAPEFLEX PU45 FT

Πολυουρεθανικό σφραγιστικό και κόλλα, με μεγάλο μέτρο ελαστικότητας, για μετακινήσεις έως και 20%.

MAPESIL 300°C

MAPESIL 300°C

Σιλικόνη οξικού πολυμερισμού για υψηλές θερμοκρασίες.

SEAL 760

SEAL 760

Το SEAL® 760 είναι ένα διαφανές, ημίσκληρο βερνίκι πέτρας καθαρής μεθακρυλικής ρητίνης, ενός συστατικού. Παρέχει αντοχή στην τριβή και στις καταπονήσεις από οικιακή κυκλοφορία πεζών. Αντέχει εξαιρετικά στον ήλιο, δεν κιτρινίζει και δεν κιμωλιώνει. Καθαρίζεται εύκολα και διατηρεί τους χρωματισμούς για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.

SEAL 770

SEAL 770

Το SEAL 770 είναι ένα διαφανές, ημίσκληρο βερνίκι πέτρας αλιφατικής πολυουρεθάνης, ενός συστατικού. Παρέχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και στις καταπονήσεις από οικιακή κυκλοφορία πεζών, εξαιρετική αντοχή στον ήλιο, δεν κιτρινίζει και δεν κιμωλιώνει. Καθαρίζεται πολύ εύκολα και παρέχει μεγάλη αντοχή στην διατήρηση του χρωματισμού. Πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.

SEAL 800

SEAL 800

Το SEAL 800 είναι ένα διαφανές, υδαταπωθητικό υγρό εμποτισμού σιλοξανικής βάσεως. Δεν λερώνει, δεν κιτρινίζει και δεν αλλοιώνει την επιφάνεια που εφαρμόζεται. Παρέχει μακροχρόνια υδαταπωθητική και υδρόφοβη δράση, εξαιρετική αντοχή στον ήλιο, δεν κιτρινίζει και δεν κιμωλιώνει. Καθαρίζεται πολύ εύκολα και πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.

WALLGARD GRAFFITI BARRIER

WALLGARD GRAFFITI BARRIER

Θυσιαζόμενη προστασία από τα γκράφιτι σε γαλάκτωμα, κατάλληλο για κάθε είδους επιφάνεια.

WALLGARD GRAFFITI REMOVER GEL

WALLGARD GRAFFITI REMOVER GEL

Θιξοτροπικό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό προσβεβλημένων, από τα γκράφιτι, επιφανειών, σε μορφή τζελ.


 

Λευκωσία
Πάροδος Καλαμών,2032 Στρόβολος

Λεμεσός
Κυπαρισσώνα 5, 4151 Κάτω Πολεμίδια 

Αμμόχωστος
Καλυθιών 46 5380 Δερύνεια
 
Λευκωσία
+357 22 575164


Λεμεσός
+357 25 877944 


Δερύνεια
+357 23 258600