Θερμομόνωση

Πετροβάμβακας

FIBRANgeo B-001

FIBRANgeo B-001

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, Β001, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος x Πλάτος), πάχους 100mm.

FIBRANgeo B-002

FIBRANgeo B-002

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo B-002 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo B-021

FIBRANgeo B-021

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα πλεκτής ίνας, ΒP021, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος x Πλάτος).

FIBRANgeo B-030

FIBRANgeo B-030

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, Β030, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος Χ Πλάτος), πάχους 100mm.

FIBRANgeo B-040

FIBRANgeo B-040

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, Β040, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος Χ Πλάτος). Πάχος: 40mm / 50mm / 60mm /80mm.

FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, Β050, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος x Πλάτος). Πάχος: 30mm / 40mm / 50mm / 60mm / 70mm / 80mm.

FIBRANgeo B-050 AL

FIBRANgeo B-050 AL

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη μεμβράνη αλουμινίου οπλισμένη με υαλόπλεγμα, FIBRANgeo Β-050-AL είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo B-050 YM

FIBRANgeo B-050 YM

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη μαύρο μη-υφαντό υαλοπίλημα FIBRANgeo Β-050-YM είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων

FIBRANgeo B-051

FIBRANgeo B-051

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo B-051 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων

FIBRANgeo B-060

FIBRANgeo B-060

Εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-060 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo B-070

FIBRANgeo B-070

Οι ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-070 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo B-090 YM

FIBRANgeo B-090 YM

Οι ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη μαύρο μη-υφαντό υαλοπίλημα FIBRANgeo Β-090-YM είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo B-570

FIBRANgeo B-570

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, Β570 , διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος x Πλάτος). Πάχος: 30mm / 40mm / 60mm / 70mm / 80mm.

FIBRANgeo B-570 AX

FIBRANgeo B-570 AX

Hμίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-570-AX με επικάλυψη μεμβράνη αλουμινόχαρτου οπλισμένη με υαλόπλεγμα, είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo B-571

FIBRANgeo B-571

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα, Β571, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος x Πλάτος)

FIBRANgeo BP ETICS

FIBRANgeo BP ETICS

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP-ETICS είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό θερμομονωτικό υλικό με πλεκτές ίνες, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo BP HD

FIBRANgeo BP HD

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP HD είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό θερμομονωτικό υλικό με πλεκτές ίνες, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo BP-021

FIBRANgeo BP-021

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα πλεκτής ίνας, ΒP021, διαστάσεων 1200x600mm.

FIBRANgeo BP-30

FIBRANgeo BP-30

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP 30 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό θερμομονωτικό υλικό με πλεκτές ίνες, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo BP-40

FIBRANgeo BP-40

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΒP 40 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό θερμομονωτικό υλικό με πλεκτές ίνες, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo BP-50

FIBRANgeo BP-50

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα πλεκτής ίνας, ΒP50, διαστάσεων 1200x600mm

FIBRANgeo BP-50 BIT

FIBRANgeo BP-50 BIT

Σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες με ασφαλτικό επίχρισμα FIBRANgeo ΒP 50-ΒΙΤ είναι ένα πολύ σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo BP-70

FIBRANgeo BP-70

FIBRANgeo πλάκα πετροβάμβακα πλεκτής ίνας, ΒP70, διαστάσεων 1200x600mm (Μήκος x Πλάτος).

FIBRANgeo R-040 AL

FIBRANgeo R-040 AL

Το ρολό πετροβάμβακα, με επικάλυψη μεμβράνη αλουμινίου οπλισμένη με υαλόπλεγμα, FIBRANgeo R-040-AL είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo R-040

FIBRANgeo R-040

FIBRANgeo πάπλωμα πετροβάμβακα, R040, διαστάσεων 6000x1000mm (Μήκος x Πλάτος).

FIBRANgeo R-050

FIBRANgeo R-050

Το ρολό πετροβάμβακα FIBRANgeo R-050 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo R-050 AL

FIBRANgeo R-050 AL

​Το ρολό πετροβάμβακα, με επικάλυψη μεμβράνη αλουμινίου οπλισμένη με υαλόπλεγμα, FIBRANgeo R-050-AL είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

FIBRANgeo R-050 AX

FIBRANgeo R-050 AX

Το ρολό πετροβάμβακα, με επικάλυψη μεμβράνη αλουμινόχαρτου οπλισμένη με υαλόπλεγμα, FIBRANgeo R-050-AX είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

CHIMENEA S DP 10AluR

CHIMENEA S DP 10AluR

Eιδικός πετροβάμβακας με επικάλυψη αλουμινίου για τζάκια. Είναι άκαυστος κατηγορίας Α1 Εuroclass και προσφέρει άριστη θερμομόνωση σε θερμοκρασίες χρήσης έως 650°C σε συνεχή λειτουργία. Προσφέρει μόνωση χωρίς οσμές. Οι πλάκες πρέπει να τοποθετηθούν με την πλευρά του αλουμινίου προς την εστία, σε απόσταση από το τζάκι η οποία ορίζεται από τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή τζακιού.


 

Λευκωσία
Πάροδος Καλαμών,2032 Στρόβολος

Λεμεσός
Κυπαρισσώνα 5, 4151 Κάτω Πολεμίδια 

Αμμόχωστος
Καλυθιών 46 5380 Δερύνεια
 
Λευκωσία
+357 22 575164


Λεμεσός
+357 25 877944 


Δερύνεια
+357 23 258600